Thêm nhóm công nhân Bắc Triều Tiên đào tỵ, xin tỵ nạn ở miền Nam

0
2
SHARE