Thêm một nạn nhân bị hạ bởi tiêm kích bất bại F-15

SHARE