Thêm giáp ERA, xe tăng Iran sẽ vượt trội T-90?

0
11