Thay nhựa bằng lá chuối để gói: Thay đổi từ hành động nhỏ

Theo RFA Tiếng Việt

SHARE