Thầy giáo bị tố phát cho học sinh tài liệu chống đạo Hồi

0
3

Trường trung học Foster High School. (Hình: Google Map)

Một giáo viên tại trường Trung Học Foster High School ở Richmond, Texas, đã bị tố cáo tội phân phát cho các học sinh của mình một tập tài liệu dày 8 trang nhan đề “Hồi Giáo/Hồi Giáo Cực Ðoan – Bạn Có Biết Không?” mặc dù tài liệu này chưa được Học Khu Lamar Consolidated Independent School District phê duyệt.

Tập giấy được phát cho học sinh đó không nêu rõ nguồn tài liệu, nhưng cho biết rằng 38% tín đồ Hồi Giáo tin rằng kẻ bỏ đạo phải bị xử tử, và hiện có từ 190 tới 300 triệu tín đồ Hồi Giáo cực đoan trên khắp thế giới.

Tài liệu nói trên đề cập tới Luật Hồi Giáo Sharia, nạn khủng bố, phong trào tuẫn đạo, luật chém đầu kẻ tội phạm, đồng thời đưa ra các chỉ dẫn cho những ai rủi bị các nhóm Hồi Giáo cực đoan bắt làm con tin biết phải làm gì để được an toàn tính mạng.

Nhưng có một học sinh trong lớp của thầy giáo này theo đạo Hồi. Thế là cha mẹ học sinh đó liền báo cáo sự kiện này với Hội Ðồng Liên Lạc Mỹ-Hồi để rồi nơi đây gởi một thư phản đối đến trường học về hành vi bất xứng của vị giáo viên đó trong trường.

Học Khu Lamar cho biết sẽ áp dụng biện pháp kỷ luật đối với người thầy giáo liên hệ

:NV:

comments

SHARE