Thay đổi khí hậu tác động tới ngành rượu vang Pháp

0
12

Côte de Nuits, vùng Bourgogne: thay đổi khí hậu có thể buộc giới sản xuất chọn lựa các giống nho thích hợp © Wikimedia /Stefan Bauer

Người nông dân của những năm 2050 sẽ thu hoạch gì tại Pháp? Theo nhà nông học Bernad Seguin, thuộc Viện Nghiên cứu nông nghiệp quốc gia, « miền Bắc nước Pháp sẽ thu hoạch hoa hồng, còn miền Nam sẽ thu hoạch cây tầm ma ».

Các nhà sản xuất rượu vang Pháp cũng hiểu rõ thách thức đối với lĩnh vực sản xuất rượu vang do khí hậu thay đổi. Nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu (Giec) nêu bật vấn đề này trong bản báo cáo thứ 5 của nhóm.

Với sự thay đổi khí hậu, miền bắc sẽ có mưa nhiều vào mùa đông, cho phép đạt được sản lượng tốt hơn, trong khi đó miền Nam nước Pháp sẽ bị hạn hán.Vì vậy, các nhà sản xuất rượu muốn thay đổi “tên gọi xuất xứ được kiểm tra” (Appellation d’origine contrôlée, AOC) để đưa vào trồng các giống nho nước ngoài hoặc giống lai có khả năng chịu nắng nóng hơn.

Bắt đầu từ năm 2050, các vùng trồng nho nổi tiếng như Bordeaux, Bourgogne hay Rhône sẽ gặp khó khăn để duy trì sản lượng, ngay cả khi đưa vào áp dụng những phương pháp thu hoạch nho hay kỹ thuật làm rượu mới. Trong khi đó, miền Bắc và miền Đông của Pháp sẽ có nhiều vựa nho hơn nhờ khí hậu mát mẻ.

Loại nho của vùng La Rioja, Tây Ban Nha, cũng có thể được trồng ở miền nam nước Pháp. Giống nho ở Bordeaux có thể được trồng ở vùng Champagne, giống nho của vùng Champagne có thể được trồng ở Strasbourg. Nhưng điều đó có thể đặt lại nhiều vấn đề liene quan tới việc kinh doanh thương hiệu và nguồn gốc sản xuất kiểm chứng.

:I:

SHARE