Thất vọng vũ khí khinh hạm tối tân nhất của Algeria

Có lượng giãn nước đến 3.700 tấn, thiết kế tối ưu tàng hình như giàn hỏa lực phòng không và chống hạm của khinh hạm MEKO A200 là "sự thất vọng tràn trề".

Thất vọng vũ khí khinh hạm tối tân nhất của Algeria

Shares

Shares

21 queries in 1.996 seconds.