Thất nghiệp ở Orange County thấp nhất trong 9 năm

0
11

Việc làm trong Tháng Mười Hai tăng nhờ giới chủ nhân mướn thêm người làm cho mùa lễ, gồm ngành buôn bán lẻ, thêm 1,400 công việc trong một tháng. (Hình: AP/Jeff Chiu)

ORANGE COUNTY, California (NV) – Thị trường việc làm tính đến cuối năm 2016, với mức thất nghiệp ở 3.5%, thấp nhất trong chín năm, tuy nhiên việc thuê mướn có nhiều dấu hiệu chậm lại.

Theo báo OC Register, con số về việc làm của tiểu bang cho thấy mức thấp nghiệp giảm từ 3.7% của Tháng Mười Một 2016 và 4.1% cách đây một năm.

Tuy nhiên, Tháng Năm 2007 là tháng sau cùng địa phương có mức thất nghiệp thấp hơn nữa.

Việc làm hằng năm được tạo thêm ở mức 2%, tiến triển chậm nhất trong 30 tháng.

Tại Orange County (OC), Tháng Mười Hai năm 2016 có 56,900 người không có việc làm, giảm được 3,600 trong một tháng và thấp hơn một năm trước 8,300 người. Đây là mức thất nghiệp thấp nhất ở OC tính từ Tháng Năm 2007.

Kể từ năm 2000, số công nhân không có việc làm ở Orange County (OC) trung bình là 86,200.

Từ năm 2009 đến 2016, OC thêm được trung bình 2,800 việc làm trong Tháng Mười Hai.

Trong Tháng Mười Hai, giới chủ nhân của OC có được 1.61 triệu nhân công, 31,400 nhiều hơn so với năm trước.

Tính ra, kể từ năm 2000, việc làm ở địa phương tăng được trung bình 0.8%.

Việc làm trong Tháng Mười Hai tăng nhờ giới chủ nhân mướn thêm người làm cho mùa lễ, gồm ngành buôn bán lẻ, thêm 1,400 công việc trong một tháng, ngành giao hàng tăng thêm 800 việc làm, cộng thêm 1,200 trong ngành tín dụng, nhờ nhu cầu về vay nợ tăng, đặc biệt ở khu vực bất động sản.

Đối với năm 2016, việc làm tăng nhiều nhất trong khu vực hành chánh, thêm được 5,300 việc, mua bán sỉ với 3,700, và xây dựng 3,600.

Ngành xây dựng vốn một thời phát đạt nhưng chậm lại trong Tháng Mười Hai, giảm bớt 2,300 trong một tháng; kế đến là các văn phòng mướn người làm ngắn hạn, giảm 1,000; trong khi ngành săn sóc y tế và trợ giúp xã hội cũng bớt đi 1,100 công việc; ngoài ra, cơ quan công quyền địa phương cũng giảm 1,100 công chức

:NV:

SHARE