Tháp tùng Thủ tướng: Không quá 3 xe, thứ trưởng không đi xe riêng

Ngày 29.8, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã có hướng dẫn về việc bố trí sử dụng phương tiện tham gia đoàn công tác của lãnh đạo Chính phủ đi địa phương.

Theo đó, lãnh đạo các tỉnh, thành phố không tổ chức đón đoàn trên đường đi, chỉ tổ chức đón tại địa điểm đến công tác, trừ lực lượng công an dẫn đường.

Thành phần tham gia của tỉnh, thành không quá 3 xe ô tô, gồm xe chung của Bí thư, Chủ tịch và xe chung của các sở, cơ quan, thành phần khác theo yêu cầu. Đối với các bộ, bộ trưởng đi xe riêng, thứ trưởng và thành phần khác đi xe chung do Văn phòng Chính phủ (Cục Quản trị hoặc Cục Hành chính – Quản trị II) chủ trì bố trí.

Khi đoàn đến thăm, khảo sát các địa điểm, thành phần tham gia đoàn gồm lãnh đạo các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các bộ và Văn phòng Chính phủ. Các xe chở các thành phần khác không đi cùng đoàn, phải đi trước và về sau.

Khi đoàn đi thăm đối tượng chính sách, thành phần tham gia gồm: Đại diện lãnh đạo tỉnh, thành phố, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Văn phòng Chính phủ.

Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ quy định này và cho rằng sẽ hạn chế được những cuộc tháp tùng lãnh đạo rầm rộ, hoành tráng.

Theo Một thế giới

SHARE