Thành phố San Jose được đề nghị bỏ những khiếu nại về ứng cử viên Mạnh Nguyễn

0
8

Nguyễn Mạnh trên quảng cáo tranh cử.

SAN JOSE – Vào ngày thứ Tư tuần này, Ủy Ban Đạo Đức San Jose sẽ nghe điều trần về bốn đơn khiếu nại tuy khác nhau nhưng đều cùng một nội dung. Đó là những đơn này cho rằng ứng cử viên Nguyễn Mạnh đã nói dối về tình trạng hôn nhân trên các mẫu đơn của thành phố San Jose.

Ông Mạnh và ông Tim Orozco đang tranh ghế nghị viên Khu Vực Số 4. Thế nhưng trước khi Ủy Ban có thể cứu xét những khiếu nại, theo blogger Rgiwargis của báo San Jose Mercury News, một cơ sở thẩm định (evaluator) của thành phố đã đề nghị Ủy Ban gạt bỏ bốn đơn khiếu nại.

Các đơn khiếu nại đã được nộp vào các ngày 27 và 29 tháng Năm, và 1 tháng Sáu . Những đơn này nói rằng ông Mạnh đã đánh dấu vào ô dành cho người không có vợ hoặc không có đối tượng sống chung trên mẫu đơn Family Gift Reporting Form. Thế nhưng trên hồ sơ bất động sản của thành phố thì hồ sơ ghi rằng ông Nguyễn Mạnh kết hôn với bà Nguyễn Kim Dung. Một số tài liệu khác của thành phố ghi rằng ông đã “ly thân.”

Thành phố đã thuê văn phòng luật Hanson Bridgett để thẩm định bốn đơn khiếu nại. Theo tài liệu của thành phố, văn phòng luật này đề nghị thành phố hãy bỏ những lá đơn mà không cần phải điều tra sâu rộng hơn. Cơ sở thẩm định nói rằng các đơn khiếu nại không có đủ dữ kiện để chứng minh ông Nguyễn Mạnh đã khai man trên các hồ sơ của thành phố.

Cũng theo báo Mercury, ông Steven Miller của văn phòng luật Hanson Bridgett đã viết trong lá thư đề nghị dành cho thành phố: “Cho dù đọc đơn khiếu nại theo chiều hướng được sắp đặt để mang đến sự thuận lợi hơn cho Người Khiếu Nại, chúng tôi vẫn phải kết luận rằng Người Khiếu Nại đã không đưa ra những dữ kiện chi tiết, mà nếu được chứng minh, cho thấy có sự vi phạm điều luật Title 12.”

“Thế nên chúng tôi không thực hiện một cuộc điều tra về sự khiếu nại. Chúng tôi đề nghị Ủy Ban hãy bỏ qua chuyện này mà không có thêm hành động nào khác.”

Một phụ tá của ông Nguyễn Mạnh nói với báo Mercuty rằng ông Mạnh cần nói với các cử tri về những vấn đề thật sự quan trọng, hơn là trả lời về những lời vu cáo vô căn cứ.

Ông Peter Allen, trưởng ban tranh cử của ông Mạnh, cho biết, “Các đối thủ của ông Mạnh đang tìm cách dùng thời giờ và các tài nguyên của công chúng để giành điểm chính trị. Đây là những trò chính trị khiến cho người ta không muốn đi bầu.” Ông Mạnh, 62 tuổi, và ông Tim Orozco đang tranh ghế nghị viên do ông Kansen Chu để lại.

:VD:

SHARE