Thanh niên nhảy vào chuồng cá sấu trêu đùa và cái kết…

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

27 queries in 1.999 seconds.