Thanh niên hổ báo đòi đập điện thoại của giang hồ trùm , và cái kết …

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.