Thanh niên đi Wave nhưng toàn tiêu tiền đô tán gái nhây quá đi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.