Thành lập được 240 năm, Quân đội Mỹ chỉ dùng đúng 9 loại súng ngắn

Kể từ khi thành lập tới nay, quân đội Mỹ đã dùng qua rất nhiều loại súng trường tiêu chuẩn khác nhau nhưng chỉ mới dùng qua đúng 9 loại súng ngắn tiêu chuẩn với khẩu súng ngắn tiêu chuẩn lâu đời nhất lên tới hơn 100 năm phục vụ.

SHARE