Thanh Hóa: Cán bộ xã chi sai tiền hỗ trợ người nghèo

0
8

Khu bán trú của các em học sinh ở Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) – Ảnh: Hà Đồng.

Kết luận thanh tra vừa được chủ tịch UBND huyện Thường Xuân ký, ban hành nêu rõ: UBND xã Xuân Chinh đã rút số tiền hỗ trợ tiền điện thắp sáng của Chính phủ cho các hộ nghèo trên bàn trong quý III năm 2012, với số tiền 37,8 triệu đồng nhưng không cấp cho các hộ dân được hưởng mà trừ sang tiền nợ cung ứng lúa giống cho các thôn: Tú Tạo, Giang, Xeo; trừ tiền nợ huy động đóng góp xây dựng nhà bán trú học sinh, trạm y tế…

Ông Cầm Bá Tùng (là kế toán ngân sách xã Xuân Chinh lúc bấy giờ) và ông Lương Văn Bắc – thủ quỹ xã thực hiện việc làm trên, dù không được sự đồng ý, thống nhất của các hộ dân nghèo được hỗ trợ tiền điện; không có văn bản, hóa đơn, chứng từ giao nhận tiền với các thôn. Việc làm này của cán bộ xã trái với quy định của Bộ Tài chính về hỗ trợ tiền điện cho người nghèo.

UBND huyện đã phát hiện ông Cầm Bá Nhang – phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Xuân Chinh (nhiệm kỳ 2010-2015) đã chỉ đạo ông Cầm Bá Tùng lấy số tiền hơn 73 triệu đồng – là nguồn kinh phí của Nhà nước hỗ trợ, cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội (gồm người tàn tật, người cao tuổi, cô đơn…) trong quý III năm 2014 để thanh toán hợp đồng giải phóng mặt bằng khu dân cư cho một chủ thầu. Khi cán bộ xã lấy số tiền trên không có sự đồng ý của 111 đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Đến nay, xã chưa có nguồn kinh phí để chi trả tiền trợ cấp của Nhà nước trong quý III năm 2014 cho 111 đối tượng bảo trợ xã hội.

Ngoài ra, ông Cầm Bá Nhang và ông Cầm Bá Tùng đã lấy số tiền mai táng phí của Nhà nước cấp cho 14 đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn năm 2014 và 6 tháng năm 2015, với số tiền 42 triệu đồng để sử dụng vào việc khác của xã. Sau đó, xã mới cấp cho thân nhân đối tượng nêu trên…

Ông Nhang chỉ đạo cấp dưới sử dụng tiền của Nhà nước hỗ trợ cho người nghèo, học sinh nghèo, dân tộc thiểu số trên địa bàn xã sử dụng vào việc khác, chi tiêu sai nguyên tắc; khi bị phát hiện mới chi trả cho các đối tượng được hưởng tiền trợ cấp, dẫn đến việc cấp tiền hàng tháng, hàng quý bị chậm, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Sai phạm của ông Nhang và cán bộ dưới quyền kéo dài, nhưng đến khi Thanh tra huyện vào cuộc mới được phát hiện.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 21-12, ông Cầm Bá Đứng – phó chủ tịch UBND huyện Thường Xuân – cho biết những sai phạm của ông Cầm Bá Nhang, ông Cầm Bá Tùng làm ảnh hưởng đến chính sách an sinh, trợ cấp xã hội của Nhà nước dành cho người nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn. Hiện nay, ông Cầm Bá Nhang đã nghỉ chế độ (vì không đủ tuổi tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020), còn ông Cầm Bá Tùng không được làm kế toán ngân sách xã nữa. Quan điểm của huyện là trước mắt ông Nhang, ông Tùng phải tự bỏ tiền túi ra để khắc phục hậu quả, trả tiền hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, trả tiền hỗ trợ quý III năm 2014 cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Sau đó, tùy theo mức độ sai phạm, huyện ủy, UBND huyện sẽ có hình thức kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền hai cán bộ trên.

Theo Tuổi trẻ