Thắng New Hampshire, nhưng Sanders có ít đại biểu hơn Clinton

0
7

Bà Hillary Clinton bắt tay ủng hộ viên tại Milwaukee, Wisconsin. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

Mặc dầu thua tại bầu cử sơ bộ New Hampshire mới đây, bà Hillary Clinton có thể được nhiều đại biểu hơn Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders, do những luật lệ và quy định phức tạp của đảng về sự phân phối đại biểu.

Đại biểu là những người sẽ tham dự đại hội toàn quốc đảng Dân Chủ họp tại Philadelphia, Pennsylvania, từ 25 đến 28 Tháng Bảy, để biểu quyết bầu chọn ứng cử viên chính thức của đảng cho kỳ tổng tuyển cử vào Tháng Mười Một.

Có hai loại đại biểu: đại biểu cam kết và không cam kết.

Đại biểu cam kết được đề cử căn cứ theo kết quả bầu sơ bộ. Họ là người thay mặt cử tri tại đại hội để bỏ phiếu cho ứng cử viên đã được cử tri ủng hộ trong cuộc bầu cử sơ bộ. Họ cam kết phải bỏ phiếu cho ứng cử viên đó.

Đại biểu không cam kết (hay còn gọi là “siêu đại biểu”) là đại biểu do cơ sở đảng ở tiểu bang chỉ định. Đại biểu không cam kết – theo đúng tên gọi – không bị ràng buộc điều kiện gì với bầu cử sơ bộ và khi bỏ phiếu tại đại hội, họ được quyền bỏ phiếu cho bất cứ ứng cử viên nào.

Luật của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ quy định New Hampshire được cử 32 đại biểu vào đại hội đảng, gồm 24 đại biểu cam kết và 8 đại biểu không cam kết.

Căn cứ theo tỉ lệ phiếu trong kết quả bầu cử sơ bộ hôm Thứ Ba, 9 Tháng Hai, mỗi ứng cử viên chiếm hơn 15% số phiếu được phân phối một số đại biểu cam kết.

Trong số đại biểu cam kết, dựa trên số phiếu bầu, ông Bernie Sanders được phân phối 13 đại biểu, bà Hillay Clinton được 9 đại biểu. Hiện còn 2 đại biểu chưa biết thuộc về ai, vì chưa kiểm xong phiếu.

Trong 8 siêu đại biểu, 6 người chọn ủng hộ bà Clinton và chưa có người nào chọn ủng hộ ông Sanders. Hiện vẫn còn 2 người chưa quyết định chọn ai.

Như vậy, bà Hillary Clinton sẽ có ít nhất là 15 đại biểu và ông Bernie Sanders sẽ có ít nhất là 13 đại biểu của New Hampshire. Còn 4 đại biểu, 2 cam kết và 2 không cam kết, sẽ về ai, cho đến lúc này chưa rõ.

Đại hội đảng Dân Chủ có 4,764 đại biểu có quyền biểu quyết. Ứng cử viên nào chiếm được tổng cộng trên 2,383 đại biểu (quá bán) trong vòng bầu cử sơ bộ ở tất cả các tiểu bang sẽ là người được tấn phong làm ứng cử viên chính thức của đảng.

Cũng nên biết, con số trên đây là cập nhật cho đến sau ngày bầu cử sơ bộ ở New Hampshire.

Từ nay đến ngày đại hội đảng, có thể có thay đổi lên xuống chút ít tùy theo các quyết định khác của trung ương đảng

:NV:

SHARE