Thằng chơi lầy mặc quần cho gà vậy, mắc cười vãi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

27 queries in 2.035 seconds.