Tham rẻ, mua tên lửa Trung Quốc, Hải quân Indonesia trả giá

0
17