Thảm hoạ Formosa bị ‘loại’ khỏi 10 sự kiện môi trường nổi bật năm 2016

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.