Thăm dò California: Trump dẫn trước các đối thủ Cộng Hòa 18 điểm

0
12

Một thăm dò cử tri Cộng Hòa California cho thấy, ứng cử viên Donald Trump dẫn trước các đối thủ 18 điểm.

Trang mạng TheHill trích dẫn kết quả cuộc thăm dò của Capitol Weekly/Sextant Strategies cho thấy ông Trump được 41% ủng hộ và đối thủ Ted Cruz theo sau với 23%.

Ông John Kasich được 21%, trong khi 15% cử tri Cộng Hòa khác nói họ chưa có quyết định dứt khoát.

Trong số những người bỏ phiếu cho ông Cruz, 69% nói họ hoàn toàn ủng hộ ông, còn 26% nói họ ủng hộ chỉ để ngăn ông Trump không được đảng đề cử.

Có 34% người ủng hộ ông Kasich nói họ dồn phiếu cho ông vì muốn chống lại ông Trump.

Trong gần một nửa số người được thăm dò, 47% nói họ tin tưởng ông Trump sẽ được đề cử dù họ có ủng hộ bất kỳ ai khác.

Trong khi đó, 24% nói rằng một người nào đó chưa tham dự cuộc đua sẽ được đề cử và chỉ có 22% tin là ông Cruz sẽ được chọn.

Có 42% nói nếu ông Trump thắng với nhiều số đại biểu nhất trước ngày Đại Hội Đảng Cộng Hòa, nhưng không đạt được đa số, thì nên cho phép chọn một ứng cử viên khác.

Ngoài ra, 48% nói ông Trump nên được đề cử nếu ông dẫn đầu số phiếu đại biểu.

California là nơi tranh đua quan trọng đối với mọi ứng cử viên, vào lúc mà ông Cruz và ông Kasich đang nỗ lực để ngăn không cho ông Trump đạt đủ 1,237 phiếu đại biểu cần thiết để được đảng đề cử trước đại hội vào Tháng Bảy.

Tiểu bang California có 172 phiếu đại biểu vào ngày bầu cử 7 Tháng Sáu tới. Người tháng toàn tiểu bang được 13 phiếu và mỗi trong 53 địa hạt Hạ Viện Liên Bang sẽ nhận được ba phiếu đại biểu.

Kết quả thăm dò này cũng tương tự cuộc thăm dò của CBS News/YouGov công bố hôm Chủ Nhật, cho thấy ông Trump dẫn trước ông Cruz 18 điểm, tức 49% so với 31%. Trong khi ông Kasich được 16% ủng hộ

:NV:

SHARE