Thái Lan dùng trạm bơm công suất lớn hút nước sông Mekong

0
9

Thái Lan đã bắt đầu thực hiện việc xây dựng các trạm bơm chuyển nước sông Mekong vào hệ thống các hồ chứa. (Sơn Nam/Vietnam+)

Máy bơm huyện Phom Phi Say đang hút nước từ sông Mê Công với công suất 15m3/giây để cấp nước tưới tiêu cho khu lòng chảo Huay Luang. (Sơn Nam/Vietnam+)+5 Máy bơm huyện Phom Phi Say đang hút nước từ sông Mê Công với công suất 15m3/giây để cấp nước tưới tiêu cho khu lòng chảo Huay Luang. (Sơn Nam/Vietnam+)

Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan cho biết dự kiến sẽ tiến hành bơm 47,4 triệu m3 nước trong vòng 3 tháng từ trạm bơm tạm thời này. (Sơn Nam/Vietnam+)+5 Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan cho biết dự kiến sẽ tiến hành bơm 47,4 triệu m3 nước trong vòng 3 tháng từ trạm bơm tạm thời này. (Sơn Nam/Vietnam+)

Trạm bơm công suất lớn hút nước từ sông Mekong vào lưu vực Huai Luang. (Sơn Nam/Vietnam+)+5 Trạm bơm công suất lớn hút nước từ sông Mekong vào lưu vực Huai Luang. (Sơn Nam/Vietnam+)

Chính phủ Thái Lan đã dự kiến chi 1,8 tỷ USD để thực hiện kế hoạch chuyển nước sông Mekong. (Sơn Nam/Vietnam+)+5

Chính phủ Thái Lan đã dự kiến chi 1,8 tỷ USD để thực hiện kế hoạch chuyển nước sông Mekong. (Sơn Nam/Vietnam+)