Texas: Giới lập pháp muốn tăng lương căn bản lên $10.10/giờ

0
8

(Hình minh họa: tpr.org)

AUSTIN, Texas (NV) – Các nhà lập pháp tại Texas, giới lãnh đạo nghiệp đoàn cùng các nhà hoạt động xã hội tiếp tục cuộc vận động nhằm nâng mức lương tối thiểu trong tiểu bang từ $7.25 một giờ lên ít nhất $10.10 một giờ, bởi vì mức lương này không hề thay đổi từ năm 2009 tới nay, tờ Texas Observer loan tin.

Theo bà Ann Beeson, giám đốc điều hành Trung Tâm Các Ưu Tiên Trong Chính Sách Công, mức gia tăng này tương đương với 40% số lương tính theo giờ hiện có của 2.4 triệu nhân viên và công nhân trên khắp tiểu bang.

Nữ Dân Biểu Senfronia Thompson, tác giả dự luật House Bill 937, cho biết dự luật này sẽ gia tăng lương giờ của các nhân viên và công nhân trong tiểu bang lên mức $10.10 trong vòng năm năm tới, và một khi trở thành luật, đạo luật mới sẽ kích thích sự tăng trưởng của nền kinh tế.

Trong khi đó, các hai vị dân cử khác của đảng Dân Chủ, Roberto Alonzo và Ron Reynolds, lại đề nghị dự luật tăng mức lương tối thiểu lên tới $15 một giờ.

Một số dự luật khác do các vị dân cử Texas đề nghị cho phép chính quyền thành phố hay quận hạt được quyền ấn định mức lương tối thiểu của địa phương mình.

Mới đây, bốn thành phố Austin, Dallas, Houston và San Antonio cũng đã quyết định tăng mức lương tối thiểu cho các công nhân, viên chức của thành phố.

:NV:

SHARE