Tên lửa Tomahawk xung trận, phiến quân Houthi lãnh đủ

0
22