Tên lửa Tomahawk được đưa lên tàu ngầm Mỹ thế nào?

Việc nạp tên lửa hành trình Tomahawk lên các tàu ngầm hạt nhân khá phức tạp, chỉ có thể thực hiện khi tàu đang ở cảng.

Tên lửa Tomahawk được đưa lên tàu ngầm Mỹ thế nào?

Shares

Shares

27 queries in 3.656 seconds.