Tên lửa S-400 tới Crimea, máy bay NATO “nằm đất sạch”

0
10

comments