Tên lửa hành trình Tomahawk Block IV có gì đặc biệt?

Phiên bản tên lửa hành trình Tomahawk Block IV có khả năng theo dõi và tấn công các mục tiêu di động, tầm bắn xa hơn 1.800km.

Tên lửa hành trình Tomahawk Block IV có gì đặc biệt?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.