Tên lửa chống tăng của Trung Quốc vang danh tại Syria, Iraq

0
15