Tên lửa bờ Utes tái xuất ở Crimea, NATO hãy coi chừng

SHARE