Tên lửa bờ Bastion-P của Việt Nam được bắn thế nào?

0
21
SHARE