Ted Cruz và John Kasich bỏ cuộc, chỉ còn Trump

0
7
SHARE