Tây Ban Nha để tang nạn nhân COVID (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt