Tàu ngầm Type 094 của Trung Quốc chuẩn bị vươn khơi?

0
16