Tàu ngầm Kilo Ấn Độ bất ngờ bị Pakistan “tóm sống”

0
5