Tàu ngầm Kilo 636.3 thứ 5 gia nhập Hải quân Nga

0
16