Tất cả tàu Nga cập cảng Hàn Quốc sẽ bị cách ly (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt