Tăng thu ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

0
8

Thu nội địa tăng gần 13% so với cùng kỳ

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 8 ước đạt 69,49 nghìn tỷ đồng, bằng 70,6% (giảm 28,9 nghìn tỷ đồng) so với tháng 7. Tuy nhiên, lũy kế thu 8 tháng ước đạt 649,46 nghìn tỷ đồng, bằng 64% dự toán năm, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó: Thu nội địa  ước đạt 53,9 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 28,7 nghìn tỷ đồng (-34,8%) so với tháng trước.

Lũy kế 8 tháng ước đạt 523,1 nghìn tỷ đồng, bằng 66,6% dự toán năm, tăng 12,7% so cùng kỳ năm 2015 ( Cùng kỳ năm 2014, thu nội địa đạt 72,8% dự toán, tăng 22,5%; năm 2015 đạt 72,7% dự toán, tăng 18,4%).

Theo Bộ Tài chinh, số thu tháng 8 giảm so với tháng 7 chủ yếu do các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý II/2016, các doanh nghiệp đã kê khai, nộp NSNN trong tháng 7 theo quy định, sang tháng 8 số thu phát sinh thấp.

Trong khi đó, thu từ dầu thô ước đạt 3,75 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 360 tỷ đồng (+10,6%) so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán năm, giảm 43,2% so cùng kỳ năm 2015.

Theo nhận định của Bộ Tài chính, giá dầu thô trên thị trường thế giới tháng 8 đã phục hồi tăng mạnh so với tháng trước, tuy nhiên vẫn còn nhiều rủi ro, trước áp lực dư thừa nguồn cung lớn do Mỹ tăng sản lượng khai thác và nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc giảm. Giá dầu thanh toán bình quân trong kỳ khoảng 46 USD/thùng, giảm 14 USD/thùng so với giá dự toán.

Về thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, tổng số thu ước đạt 21,5 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 1,16 nghìn tỷ đồng (-5,1%) so với tháng trước. Lũy kế thu 8 tháng, tổng số thu ước đạt 173 nghìn tỷ đồng, bằng 64,1% dự toán, tăng 3,3% so cùng kỳ năm 2015.

Nguyên nhân giảm thu được chỉ ra  chủ yếu là do kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng có đóng góp số thu lớn cho NSNN giảm (So với tháng 7, trị giá nhập khẩu xăng dầu các loại giảm 21,9%, ô tô nguyên chiếc các loại giảm 15,5%…).

Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 9,8 nghìn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách đạt 11,7 nghìn tỷ đồng. Theo đó, sau khi hoàn thuế, lũy kế số thu 8 tháng từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 96,5 nghìn tỷ đồng.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, tính đến tháng 8/2016, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 39,15 nghìn doanh nghiệp, qua đó xử lý tăng thu 7,1 nghìn tỷ đồng; đôn đốc, cưỡng chế thu được 26,25 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế năm 2015 chuyển sang.

Cơ quan Hải quan đã thực hiện trên 4,6 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra sau thông quan, xử lý tăng thu cho ngân sách 1,1 nghìn tỷ đồng; thực hiện thu hồi và xử lý được 259 tỷ đồng số nợ thuế của các tờ khai phát sinh trước ngày 31/12/2015.

Đã bắt giữ, xử lý trên 11,9 nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại, xử lý tăng thu cho ngân sách 100 tỷ đồng; cơ quan Hải quan đã khởi tố 31 vụ, chuyển các cơ quan khác điều tra 42 vụ.

Tại phiên họp báo thường kỳ của Văn phòng Chính phủ , Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, để hoàn thành dự toán thu năm 2016, hiện Bộ Tài chính đang rất quyết liệt thực hiện các giải pháp, đôn đốc thu nợ thuế, kiểm tra, kiểm soát kê khai thuế… nhằm đạt mục tiêu cao nhất về thu ngân sách năm 2016.

Liên quan đến thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong các lĩnh vực thuế, hải quan, Bộ Tài chính cho biết, đến nay Cơ chế một cửa Quốc gia và một cửa ASEAN đã kết nối chính thức với 10/14 bộ. Ngoài thủ tục thông quan hàng hóa, 33 TTHC của 10 bộ còn lại đã được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa Quốc gia; Về cơ chế một cửa ASEAN, đã thành lập 9 địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại 07 địa phương.

Đối với lĩnh vực thuế, tính đến ngày 19/8/2016, hệ thống khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử đã được triển khai trên toàn quốc; với trên 550 nghìn DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 552 nghìn DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,6%, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận đến nay là trên 33,4 triệu hồ sơ; đối với dịch vụ nộp thuế điện tử, số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là gần 530 nghìn DN trên 552 nghìn DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 95,7%.

Kiểm tra thuế tại doanh nghiệp