Tăng quyền thủ tướng và lỗ hổng trách nhiệm

0
5

Việc tăng quyền hạn cho Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, như quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua hôm 19/6/2015, có thể tiếp tục là ‘lỗ hổng’ hành chính nếu việc giải trình và chịu trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng không được đảm bảo trong trường hợp có sai sót khi ra quyết định, theo một nhà quan sát từ Hà Nội.

Trao đổi với PV hôm 19/6, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên thành viên Ban tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam dưới thời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và cựu Thủ tướng Phan Văn Khải, nói:

“Vấn đề ở trong hệ thống chính trị ở Việt Nam vẫn giữ nguyên tắc tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách. Và nguyên tắc đó không được cụ thể hóa ra theo những tiêu chí của quản trị hiện đại, tức là trách nhiệm giải trình, trách nhiệm giải trình về các quyết định và gắn liền với một sự công khai, minh bạch.

“Nếu như không có sự tiến bộ về công khai minh bạch, thì như những tiêu chuẩn quốc tế về công khai minh bạch về ngân sách, về chi tiêu, cũng như trách nhiệm giải trình về những các quyết định về đầu tư, về tài chính, về ngân sách, thì như chúng ta đã chứng kiến, có những sai phạm trong trường hợp như Vinashin, Vinalines, tạo ra những thiệt hại đáng kể về kinh tế.
Lỗ hổng

“Nhưng cuối cùng thì không thấy rõ có trách nhiệm cá nhân và không gắn liền với trách nhiệm về mặt tài chính, trách nhiệm về mặt hành chính, hay trách nhiệm về mặt tư pháp, về những quyết định đó.

“Và tôi nghĩ rằng đây là một lỗ hổng trong hệ thống hành chính của Việt Nam hiện nay và phải tăng cường trách nhiệm giải trình, và tăng cường trách nhiệm cá nhân, không thể nói rằng tôi đã trình ra tập thể và quyết định này đã được quyết định theo nghị quyết của tập thể thì trách nhiệm cá nhân của tôi là không có trong việc ra quyết định ấy.

“Mà phải nói rằng dẫu bất thể nào chăng nữa, nếu như anh quyết định, thì anh sẽ vẫn chịu trách nhiệm cá nhân và tôi nghĩ rằng việc ràng buộc một cách chặt chẽ và rõ ràng như vậy sẽ góp phần làm tăng thêm chế độ trách nhiệm ở bộ máy của Việt Nam,” nhà quan sát nói.

Theo BBC