Tại sao Việt Nam nên thay cối 82mm bằng vũ khí này?

Tốc độ bắn nhanh kết hợp với góc bắn linh hoạt cho phép 2B9 Vasilek có thể tấn công nhiều mục tiêu hơn so với súng cối 82mm thông thường.

Tại sao Việt Nam nên thay cối 82mm bằng vũ khí này?

Shares

Shares

23 queries in 1.768 seconds.