Tại sao Việt Nam nên nâng cấp BMP-1 theo hướng của Israel?

0
13