Tại sao Việt Nam nên nâng cấp BMP-1 theo hướng của Israel?

Với hỏa lực mạnh, hệ thống điều khiển hiện đại, vỏ bọc giáp tốp, xe chiến đấu bộ binh BMP-M2 EXCALIBUR chính là gói nâng cấp Việt Nam nên quan tâm.

Tại sao Việt Nam nên nâng cấp BMP-1 theo hướng của Israel?

Shares

Shares

23 queries in 1.891 seconds.