Tại sao Việt Nam nên dùng lâu dài súng máy M60 Mỹ?

Không phải ngẫu nhiên mà súng máy M60 có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe và phục vụ suốt từ năm 1957 đến giờ.

Tại sao Việt Nam nên dùng lâu dài súng máy M60 Mỹ?

Shares

Shares

31 queries in 2.088 seconds.