Tại sao Nguyễn Phú Trọng chưa tính sổ trùm tham nhũng?

 Ở Việt Nam, từ cán bộ cho đến dân chúng, không ai không biết Nguyễn Tấn Dũng tự 3 Ếch là trùm tham nhũng. Đồng thời nhiều người cũng đã hiểu rằng chính cái cơ chế độc tài do ĐCS (Đảng Cướp Sạch) chỉ đạo toàn diện và triệt để, và điều đó đã khẳng định trong điều 4 Hiến Pháp của nước CHXHCNVN không Đa Nguyên Đa Đảng, không Tam Quyền Phân Lập, không Tự Do Ngôn Luận. Từ cơ bản đó, đảng viên cùng guồng máy cầm quyền không có lý do gì để sợ bất cứ ai.

Trong bối cảnh như thế, những thành viên của hệ thống cầm quyền lợi dụng thứ cơ chế này để thực hiện lòng tham và chúng như bầy sâu bọ ngày càng sinh sôi nảy nở. Có câu chua chát rằng “Không phải 100% đảng viên tham nhũng nhưng 100% tham nhũng là đảng viên”, cho nên các cụ đã phán chắc như bắp rằng “Buôn có bạn, bán có phường”, vì thế những đảng viên “tốt” nay đã không còn bạn, mà còn lại chỉ là một phường chó đẻ. Chúng kết bầy để buôn dân, chúng tụ thành một phường bán nước. 
Chính cơ chế là một môi trường thuận tiện cho phường bất lương phát triển tràn lan, trong đó quyền tiền là 2 mục tiêu mà bọn bất lương này nhắm đến. Khi có quyền và để có tiền thì chúng sẵn sàng buôn cả dân, bán cả nước. Trong nếp suy nghĩ của chúng thì đất nước và dân tộc chẳng là thứ mà chúng cần phải quan tâm. Biết được sự khốn nạn và vô lương như vậy, người dân phải đồng tâm hiệp lực, phải can đảm vượt qua sợ hãi mà đứng lên thực hiện HÀNH ĐỘNG diệt trừ lũ sâu dân mọt nước. 
Hệ quả của một xã hội suy đồi hôm nay đều bắt nguồn từ Hồ Chí Minh, nguyên nhân của mọi nguyên nhân là đảng thì cứ cướp, cướp càng nhiều càng tốt, chất cho đầy túi tham không đáy, dân thì cứ giựt dọc tàn sát lẫn nhau để đáp ứng cho nhu cầu sinh tồn, mặc dù vẫn hiểu rằng sự sinh tồn vô nghĩa. 
Nhìn vào xã hội Việt Nam hôm nay, người thiện lẫn kẻ bất lương cũng đều ngao ngán cho hiện tại và cả tương lai. Hướng đi nào cũng dẫn đến ngõ cụt khi đất nước bị cầm nắm bởi lũ bất lương, khi dân chúng vẫn bị kiềm tỏa trong cơ chế xin cho, mà xin cái gì ở phường vô đạo, cho những thứ gì ở những kẻ bất lương? 
Từ khi cầm nắm trong tay quyền lực, Nguyễn Tấn Dũng đã tạo ra một cơ ngơi vĩ đại cho bản thân và gia đình của hắn, cho đến khi ông ta hứa là “sẽ làm người tử tế”, một thời gian không phải là ngắn, đảng muốn cứt trâu hóa bùn sao? Cuối cùng rồi huề cả làng với đảng ư? Người dân phải è lưng ra mà gánh chịu hậu quả nợ công khủng khiếp do Nguyễn Tấn Dũng gây ra ư? 
Không triệt hạ trùm tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng cùng bộ sậu đàn em, Nguyễn Phú Trọng và ĐCSVN hoặc là hèn, hoặc là thuộc loại cá mè một lứa, hay là cả hai. Đảng định gì, dân ý kiến thế nào? Dân chúng muốn nghe muốn thấy riêng vấn đề của bọn trùm tham nhũng này, chứ những chuyện “vĩ mô” hay “đại cục” thì dân tôi oải chè đậu lắm rồi. 

Theo Danlambao