Tại sao nên đục nóc thiết giáp lắp súng cối chiến đấu?

Điểm yếu của các trận địa súng cối là dễ bị bộ binh đối phương đánh úp, vậy việc phát triển các khẩu đội súng cối tự hành là cần thiết.

Tại sao nên đục nóc thiết giáp lắp súng cối chiến đấu?

Shares

Shares

21 queries in 1.765 seconds.