Tại sao nên đục nóc thiết giáp lắp súng cối chiến đấu?

Điểm yếu của các trận địa súng cối là dễ bị bộ binh đối phương đánh úp, vậy việc phát triển các khẩu đội súng cối tự hành là cần thiết.

Tại sao nên đục nóc thiết giáp lắp súng cối chiến đấu?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.864 seconds.