Tại sao doanh nghiệp nước ngoài ồ ạt rút vốn khỏi Việt Nam?

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.