Tại Anh, tội phạm do thù ghét chủng tộc tăng lên hậu Brexit

0
11

Tại Anh, tội phạm do thù ghét chủng tộc tăng lên hậu Brexit.

Theo số liệu của Scotland Yard công bố, trong khoảng thời gian từ ngày 24/6 tới ngày 2/7, cảnh sát nhận được thông tin về 599 vụ phạm tội liên quan thù ghét chủng tộc.

Dựa vào con số này, một ngày có trung bình 67 trường hợp, cao hơn so với trước cuộc trưng cầu dân ý (44 vụ), tăng hơn 50%.

Theo giải thích của đại diện Scotland Yard, về cơ bản, đang đề cập tới việc lạm dụng lời nói xúc phạm tới những người có nguồn gốc nước ngoài.

Tại Anh, ngày 23/6 đã diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên của đất nước trong EU. Theo dữ liệu chính thức, phương án đưa đất nước ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) được phần lớn người Anh ủng hộ (51,9%).

Theo đánh giá, việc Anh rời khỏi EU sẽ là cú giáng mạnh với liên minh kinh tế chính trị lớn nhất thế giới hiện nay với gần nửa tỷ người, chấm dứt mối liên hệ giữa Anh với cựu lục địa suốt 40 năm qua.