Home Tags Diệt vong

Tag: diệt vong

Văn minh nhân loại bên bờ diệt vong

0
Dân số lý tưởng của trái đất là khoảng 1,5 - 2 tỉ người, ít hơn con số hiện nay khoảng 5,6 tỉ người....

SOS: Đàn ông và nguy cơ thoái hóa giống nòi

0
  Nghiên cứu của các nhà khoa học Anh cho thấy, tế bào nhiễm sắc thể Y nguyên thủy của loài người có khoảng 1.500...

Tin Mới

Tin Nóng