Super PAC tăng ảnh hưởng trong cuộc bầu cử 2016

0
5

Khi bà Hillary Rodham Clinton đăng đài trong những cuộc gây quỹ do một nhóm muốn bầu bà làm tổng thống tổ chức, bà không hiện diện như là một ứng viên của Tòa Bạch Ốc mà chỉ là một “người khách đặc biệt.”

Khi ông Jeb Bush gây quỹ cho một nhóm chuẩn bị vận động cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông, ông không đòi hỏi tiền cho chính ông.

Hằng trăm triệu mà những nhóm này gây được sẽ được sử dụng mà không bàn về chiến lược với các ứng cử viên và các chiến dịch họ ủng hộ.

Những nhóm ấy được gọi là “super PAC,” mà ảnh hưởng của họ trong việc chọn lựa vị tổng thống kế tiếp sẽ không có tiền lệ nào.

Ra đời từ hai quyết định của Tối Cao Pháp Viện hồi năm 2010, họ bị chi phối bởi những qui định.

Như với mọi thứ ở Washington, không có ngay cả thỏa thuận phải chăng có một vấn nạn cần phải được giải quyết, hay một giải pháp để ăn mừng.

Phúc lợi chính yếu cho các chiến dịch của super PAC là họ có thể gây quỹ và chi vô số tiền vào những ứng cử viên nào họ ủng hộ và chống.

Trong số những qui định có luật cấm các chiến dịch và super PAC làm việc cùng nhau. Họ không thể bàn cãi chiến lược chính trị hay chia sẻ thông tin quan trọng.

Trong khi các ứng cử viên có thể tham dự các buổi sinh hoạt của super PAC, trên lý thuyết họ không thể đòi hỏi được hiến tặng vô giới hạn

:NV:

SHARE