Súng trường tấn công AK có thực sự đã lỗi thời?

Các chuyên gia quân sự hay công ty vũ khí Phương Tây luôn than vãn về chất lượng của súng trường tấn công

Súng trường tấn công AK có thực sự đã lỗi thời?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

40 queries in 4.152 seconds.