Súng trường AK do Thụy Điển chế tạo có dính dáng tới Nga không?

Dù cùng mang họ AK nhưng khẩu AK5 của Thuỵ Điển lại không có một chút liên hệ nào với dòng súng trường tấn công AK huyền thoại do Liên Xô sản xuất.

SHARE