Súng cối tự hành 2S9 Nona tới Syria, phiến quân gào khóc

SHARE