Sức mạnh tiêm kích JAS-39 Gripen E vượt cả MiG-35?

0
7